Съобщение за възникнала авария
За дружеството
"Топлофикация – Разград" АД, гр. Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. 

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е "Овергаз Инк" АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.
"Топлофикация – Разград" АД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992г. по решение на Разградски...

Новини
„Топлофикация – Разград“ АД уведомява своите клиенти, че поради възникнала авария на 19.01.2022 г. временно ще бъде преустановено топлоподаването за сградите на адрес бул. „Бели Лом“ 56, бул. „Бели Лом“ 58, бул. „Бели Лом“ 62. За отстраняване на аварията е създадена необходимата организация и ще се работи до отстраняване на про...