За дружеството
"Топлофикация – Разград" ЕАД, гр. Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. 

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е "Овергаз Инк" АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.
"Топлофикация – Разград" ЕАД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992г. по решение на Разградски...

Новини
Уведомление за аварийно-ремонтни дейности по топлопреносна мрежа на „Топлофикация – Разград“ ЕАД Поради отстраняване на авария, ще бъде затворена ул. „ Грънчарска“ от пресечката с  ул. „Сливница“ до пресечката с ул. „Тимок“ на 14.02.2017 г. от 8:00 до 20:00 часа. ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО ЩЕ ИМА за периода ...