Съобщение за авария
За дружеството
"Топлофикация – Разград" ЕАД, гр. Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. 

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е "Овергаз Инк" АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.
"Топлофикация – Разград" ЕАД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992г. по решение на Разградски...

Новини
Топлофикация – Разград“ ЕАД съобщава на своите клиенти, че във връзка с приключване на отоплителен сезон 2017-2018 г., от 25.04.2018 г. /сряда/ започва годишното отчитане на разпределителите от топлинния счетоводител. Графикът за отчитане може да видите тук ...