Съобщение за авария
За дружеството
"Топлофикация – Разград" ЕАД, гр. Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. 

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е "Овергаз Инк" АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.
"Топлофикация – Разград" ЕАД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992г. по решение на Разградски...

Новини
„Топлофикация-Разград“ ЕАД уведомява своите клиенти, че на 13 и 14 октомври 2017 г. поради авария ще бъде спряно подаването на битово-гореща вода за сградите  на бул.“Бели Лом“ № 56 и бул.“Бели Лом“ № 62. За отстраняване на аварията е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на ...