За дружеството
"Топлофикация – Разград" ЕАД, гр. Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. 

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е "Овергаз Инк" АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.
"Топлофикация – Разград" ЕАД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992г. по решение на Разградски...

Новини
Информираме Ви, че на 15.12.2016 г. на следните абонатни станции отоплението е спряно поради авария:   АС 2 ж.к. „Левски “ 1; АС 3 ж.к. „Левски“ 2 вх. А и Б; АС 4 ж.к. „Левски“ 2 вх. В и Г; АС 6 ж.к. „Левски“ 4; АС 9 ж.к. “ Левски“ 6; АС 12 ул. „Васил Левски&...