График за годишно отчитане на индивидуални разпределители
Кариери

Експерт Инженеринг Инвестиционни проекти Ref. № 05/EIIP

Описание на длъжността:
Отговаря за обследване и анализ на предварителните технически параметри на инвестиционни обекти;
Отговаря за изготвянето на запитване за технико-икономическо предложение за оценка на получените предложения;
Подготвя документи и участва в приемането на проектно проучване;
Възлага одит на технико-икономическото предложение;
Участва в изготвяне на бизнес модел на инвестиционното намерение;
Извършва мониторинг по изпълнението на проекта;
Участва в пуско-наладъчните работи и приемане на обекта в експлоатация;
Съставя план за мониторинг, наблюдение и анализ на резултатите за въведен в експлоатация обект.

От вас очакваме:
Висше техническо образование – специалност Топлоенергетика, Електроенергетика или сродни;
Допълнителни квалификации, като огнярска правоспособност и/или квалификационна група по безопасност ще се считат за предимство;
Опит със сходна дейност ще се счита за предимство;
Отлично владеене на MS Office и AutoCad;
Владеене на чужд език ще се счита за предимство;
Отговорност и умения за работа в екип и под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 05.06.2017 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

–––––––––––––––-