Съобщение за авария
Цени

На основание решение № Ц-10/01.07.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране “Топлофикация Разград” ЕАД обявява следните цени за своите потребители, считано от 01.07.2018 г.:

  • за електрическа енергия – 193.45 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 79.47 лева/МВтч без ДДС.

 

03.07.2018 г.