Изравнителни сметки към 28.08.2020 г.
Цени

На основание Решение Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2020 г.: “Топлофикация – Разград” АД обявява следните цени на своите потребители:

  • За електрическа енергия – 190,10 лева/МВтч без ДДС
  • За топлинна енергия – 85,73 лева/МВтч без ДДС

 

 

08.07.2020 г.