Съобщение за авария
Цени

На основание решение № Ц-15/01.10.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране “Топлофикация Разград” ЕАД обявява следните цени за своите потребители, считано от 01.10.2018 г.:

  • за електрическа енергия – 209.27 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 83.72 лева/МВтч без ДДС. 

 

02.10.2018 г.