График за годишно отчитане на индивидуални разпределители
Цени

На основание решение № Ц-14/01.05.2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, „Топлофикация – Разград“ АД обявява следните цени за своите потребители, считано от 01.05.2020 г.:

  • За електрическа енергия – 157.00 лева/МВтч без ДДС
  • За топлинна енергия – 73.37 лева/МВтч без ДДС

01.04.2020 г.

На основание чл.36а, ал.1 Закона за енергетиката, “Топлофикация Разград” АД предлага за утвърждаване от Kомисия за енергийно и водно регулиране следните цени:

  • за електрическа енергия – 237.81 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 115.56 лева/МВтч без ДДС.

27.02.2020 г.