Съобщение за авария
Новини
27-11-2019 прочети

„Топлофикация-Разград“ АД уведомява своите клиенти, че на 27 ноември 2019 г. поради авария ще бъде спряно отоплението за сградите намиращи се  в карето между: бул.“В. Левски“, бул.“Княз Борис“, ул.“Ив. Вазов“ и бул.“Дунав“

За отстраняване на аварията е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на нормалното топлоподаване в срок до 28 ноември 2019 г.
„Топлофикация-Разград“АД се извинява на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

За контакти:

084/662-475 от 08:00 до 17:00 ч. /клиентски център/

0879-606- 210 – от 17:00 до 08:00 ч. /аварийна служба/

Метеорологичните прогнози сочат, че на 24 ноември 2019 година ще са изпълнени условията стартиране на отоплителен сезон 2019/2020 година. В тази връзка „Топлофикация – Разград” АД започва от 24.11.2019 г. /неделя/ поетапно пускане на отоплението, като се очаква това технологично да стане до 28 ноември.

В тази връзка призоваваме всички клиенти да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да предприемат необходимите мерки, с цел избягване на евентуални течове и недопускане на имуществени вреди.

Запълване на вътрешните отоплителни инсталации се извършва само от упълномощените лица в сградите, включително и в извънработно време или почивни дни. Единствено в правомощията на топлофикационното дружество е пускането и спирането на отоплението в абонатните станции.

Във връзка с нормативните изисквания на НАРЕДБА № 16-334/16.04.2007г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ етажната собственост е задължена да избере упълномощено лице, което да бъде обучено за допълване на сградната инсталация, за действия в аварийни ситуации, както и да му бъде предоставен за съхранение ключ от абонатната станция.
Липсата на упълномощено лице, избрано с Решение на Общо събрание на етажната собственост във всяка абонатна станция, ще доведе до по-късно пускане на отоплителната инсталация в сградата, възпрепятства ни да изпълняваме цялостно задълженията си по нормативната уредба и ни лишава от контакт с Вас.

Ако вътрешната отоплителна инсталация не е готова за работа, или има неприключили ремонтни дейности по нея, моля, клиентите да сигнализират упълномощените за сградата лица или на посочените по-долу телефони в Центъра за работа с клиенти на ул.“Трапезица“ № 8. Отоплението в такива сгради ще бъде пуснато след приключване на ремонтите.

От 8:00ч. до 17:00ч. на тел. 084/66-24-75
От 17:00ч. до 08.00ч. на тел. 084/66-24-74.

Необходимо е клиентите още сега да отворят на максимална степен термостатните вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Уважаеми клиенти,

„Топлофикация – Разград“ АД има пълна готовност за стартиране на отоплителен сезон 2019/2020 г.

Поради метеорологична прогноза за следващите 10 дни, към момента не е налице основание за започване на отоплителен сезон – три поредни дни със средноденонощна температура под 12°C, както и трайно застудяване.

Дружеството има готовност да пусне отоплението преди официалното начало на сезона за клиенти, които желаят. За целта е необходимо да се представи в Центъра за работа с клиенти протокол от решение но Общото събрание на етажната собственост взето с мнозинство от 67 на сто на всички собственици или титуляри на вещно право на собственост, като се посочи датата от която да бъде пуснато отоплението.

Напомняме на своите клиенти, че при стартиране на сезон е необходимо отворят на максимална степен термостатните вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Телефоните са контакти с нас са:

При аварии или спиране на отоплението по топлопреносната мрежа и абонатни станции:

– в работно време от 08:00 до 16:00 – 084/66-24-75

– в извънработно време – 0879606210 или 0879606217

За проверка на сметка:

- в работно време – 084/66-24-75

Топлофикация – Разград приключи подготовката за новия отоплителен сезон и е в готовност за пускане на отоплението. Запълването с вода на вътрешните отоплителни инсталации започва от 02.10.2019 г. сряда, затова топлофикационното дружество призовава всичките си клиенти да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации до 01.10.2019 г, вторник. Потребителите на услугата трябва да предприемат необходимите мерки, за да избегнат евентуални течове и имуществени вреди.

Необходимо е клиентите още сега да отворят на максимална степен термостатните вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Запълване на вътрешните отоплителни инсталации се извършва само от упълномощените лица, които са избрани от етажната собственост. Те съхраняват ключа от абонатната станция, обучени са как се допълва сградната инсталация и какви действия трябва да се предприемат в аварийни ситуации. Отоплението ще бъде пуснато, когато са налице необходимите условия – прогноза за трайно застудяване и три дни със средноденонощна температура под 12°C.

„Топлофикация-Разград” АД има готовност да пусне отоплението преди официалното начало на сезона за клиенти, които желаят. За целта те трябва да представят решение от Общото събрание на етажната собственост за включване на отоплението взето с мнозинство от 67 на сто на всички собственици или титуляри на вещно право на собственост в центъра за работа с клиенти на дружеството.

Ако вътрешната отоплителна инсталация не е готова за работа или има неприключили ремонтни дейности по нея, клиентите трябва да сигнализират упълномощените за сградата лица или на посочените по-долу телефони в центъра за работа с клиенти на топлофикационното дружество на ул.“Трапезица“ № 8. Отоплението в такива сгради ще бъде пуснато след приключване на ремонтите.

„Топлофикация – Разград“ АД благодари на своите изрядни клиенти и приканва всички, които са допуснали просрочие на задълженията си, да ги погасят. Ненавременното плащане на сметките за топлинна енергия възпрепятства дружеството от коректното изпълнение на задълженията към доставчици и съответно към абонатите си.

Телефони за контакти:

При аварии или спиране на отоплението по топлопреносната мрежа и абонатни станции:

– в работно време от 08:00 до 16:00 – 084/66-24-75

– в извънработно време – 0879606210 или 0879606217

За проверка на сметка:

– в работно време – 084/66-24-75

“Топлофикация – Разград” АД гр. Разград уведомява своите клиенти , че поради извършване на планови ремонтни и профилактични дейности на съоръженията, ще бъде преустановено подаването на битова гореща вода за периода от 26 до 30 август 2019 г. включително.
„Топлофикация-Разград“ АД поднася извинения на засегнатите клиенти, за създадените неудобства през този период и благодари за тяхното разбиране.

Списък на абонатни станции с излезли изравнителни фактури за отоплителен сезон 2018/2019 г.
Може да свалите от тук