Съобщение за аварийно спиране на битова гореща вода
Новини
13-05-2021 прочети

Във връзка с годишното отчитане на разпределителите от топлинния счетоводител „Бруната“ ООД, “Топлофикация – Разград” АД уведомява своите клиенти, че допълнително ще предостави информация за невключените адреси в предоставения към момента график за годишно отчитане.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – РАЗГРАД” ЕАД

Уведомява своите клиенти, че до 31.08.2014г. всички абонати в един вход заплатили напълно задълженията си към дружеството за изразходвана топлинна енергия ще получат облагородяване на входното пространство или награда съобразена с нуждите на живущите, уточнена след проведена среща с домоуправителя.

Задълженията могат да бъдат заплатени в „Центъра за работа с клиенти”, на адрес: „ул.Трапезица 7”, всеки делничен ден от 8:00 дo 17:00часа.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – РАЗГРАД” ЕАД уведомява своите клиенти, че до 04.08.2014г. изравнителните сметки за отоплителен сезон 2013-2014г. се заплащат без лихви. След тази дата започват да се начисляват лихви за забавено плащане за всеки просрочен ден.

Задълженията могат да бъдат заплатени в „Центъра за работа с клиенти”, на адрес: ул. Трапезица 7, всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Топлофикация-Разград“ЕАД, уведомява своите клиенти, че изравнителните сметки за сезон 2013-2014г.са изготвени и могат да бъдат заплатени в „Центъра за работа с клиенти“ на адрес: ул.Трапезица 7, всеки делничен ден от 8:00 до 17:00часа.

От 01.06.2014г. влязоха в сила промените в Наредба за топлоснабдяване № 16-334, приета от Министерството на икономиката и енергетиката на 15.11.2013г. В тази връзка ви предоставяме този разяснителен материал, който съдържа най-важните промени произлизащи от нормативния документ, които ще бъдат отразени в сметките ви през отоплителен сезон 2014-2015г.

Изтегли Писмо до потребителите.

„Топлофикация-Разград“ЕАД уведомява своите клиенти, че поради извършване на профилактика на съоръженията от „Енерго-Про“АД е прекъснато електрозахранването в „Центъра за работа с клиенти“ на дружеството.