Съобщение за готовност за пускане на отоплението
Новини
11-10-2021 прочети

Топлофикация – Разград приключи подготовката за новия отоплителен сезон и е в готовност за пускане на отоплението. Запълването с вода на вътрешните отоплителни инсталации започва от 25.10.2021 г. понеделник, затова топлофикационното дружество призовава всичките си клиенти да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации до 24.10.2021 г, неделя. Потребителите на услугата трябва да предприемат необходимите мерки, за да избегнат евентуални течове и имуществени вреди.

Необходимо е клиентите още сега да отворят на максимална степен термостатните вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Запълване на вътрешните отоплителни инсталации се извършва само от упълномощените лица, които са избрани от етажната собственост. Те съхраняват ключа от абонатната станция, обучени са как се допълва сградната инсталация и какви действия трябва да се предприемат в аварийни ситуации. Отоплението ще бъде пуснато, когато са налице необходимите условия – прогноза за трайно застудяване и три дни със средноденонощна температура под 12°C.

„Топлофикация-Разград” АД има готовност да пусне отоплението преди официалното начало на сезона за клиенти, които желаят. За целта те трябва да представят решение от Общото събрание на етажната собственост за включване на отоплението взето с мнозинство от 67 на сто на всички собственици или титуляри на вещно право на собственост в центъра за работа с клиенти на дружеството.

Ако вътрешната отоплителна инсталация не е готова за работа или има неприключили ремонтни дейности по нея, клиентите трябва да сигнализират упълномощените за сградата лица или на посочените по-долу телефони в центъра за работа с клиенти на топлофикационното дружество на ул.“Трапезица“ № 8. Отоплението в такива сгради ще бъде пуснато след приключване на ремонтите.

„Топлофикация – Разград“ АД благодари на своите изрядни клиенти и приканва всички, които са допуснали просрочие на задълженията си, да ги погасят. Ненавременното плащане на сметките за топлинна енергия възпрепятства дружеството от коректното изпълнение на задълженията към доставчици и съответно към абонатите си.

Телефони за контакти:

При аварии или спиране на отоплението по топлопреносната мрежа и абонатни станции:
- в работно време от 08:00 до 16:00 – 084/66-24-75
- в извънработно време – 0879606210 или 0879606217
За проверка на сметка:
- в работно време – 084/66-24-75

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка (COVID 19) дружеството приканва клиентите да плащат задълженията си безкасово, по банков път или на касите на Изипей.

Уважаеми клиенти,

във връзка с епидемичната обстановка, с цел недопускане на струпване на хора на каси на „Топлофикация – Разград“ АД, Ви приканваме да заплатите задълженията си към Дружеството на каси на „Изипей“ АД или по банков път на една от следните банкови сметки :

IBAN BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД ;
IBAN BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF при „Обединена Българска Банка“ АД ;
IBAN BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank”.

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

Благодарим Ви за разбирането.

„Топлофикация – Разград“ АД уведомява своите клиенти, че на 23 март 2021 г. поради авария е спряно топлоподаването за сградите на ж.к. “Освобождение“ № 10, №11, №12, №13 ; бул. “Бели Лом“ № 56, № 58 и № 62.

За отстраняване на аварията е създадена необходимата организация.

„Топлофикация – Разград“АД се извинява на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

За контакти:
084/662-475 от 08:00 до 17:00 ч. (клиентски център)
0879-606- 210 – от 17:00 до 08:00 ч. (аварийна служба)

Уважаеми клиенти,

във връзка с епидемичната обстановка, с цел недопускане на струпване на хора на каси на „Топлофикация – Разград“ АД, Ви приканваме да заплатите задълженията си към Дружеството на каси на „Изипей“ АД или по банков път на една от следните банкови сметки :

IBAN BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД ;
IBAN BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF при „Обединена Българска Банка“ АД ;
IBAN BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank”.

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

Благодарим Ви за разбирането.

По случай 28 януари – Ден на Разград,
„Топлофикация – Разград” АД поздравява всички жители на града и им желае здраве и успех!

Уважаеми клиенти на „Топлофикация – Разград“ АД,

Уведомяваме Ви, фактурите за м. 11.2020 г. могат да бъдат заплатени на каси на Топлофикация Разград, като предвид епидемичната обстановка, с цел недопускане на струпване на хора на каси на „Топлофикация – Разград“ АД, приканваме своите клиенти да заплатят задълженията си към Дружеството на каси на „Изипей“ АД или по банков път на една от следните банкови сметки :

IBAN BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF
при „Банка ДСК” ЕАД ;

IBAN BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF
при „Обединена Българска Банка“ АД ;

IBAN BG 88 CECB 9790 1020 7910 00, BIC CECBBGSF
при „Централна Кооперативна Банка” АД ;

IBAN BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF
при „UniCredit Bulbank” ;

IBAN BG 82 PRCB 9230 1031 7135 19, BIC PRCBBGSF
при „Прокредит Банк” АД .

Банковата сметка към „Прокредит Банк“ АД ще бъде активна до 01.01.2021 г.

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

Благодарим Ви за разбирането.