Изравнителни сметки към 28.08.2020 г.
Новини
28-08-2020 прочети

Тук можете да видите Списък с адреси с готови изравнителни сметки издадени от „Топлофикация – Разград“ АД към 28.08.2020 г.

„Топлофикация – Разград“ АД уведомява своите клиенти, че поради годишно приключване на отчетната 2019 г., на 31.12.2019 г./ Вторник/ касата на дружеството ще работи до 12:00 ч.

Можете да направите плащане към нас на каси на „Изипей“ АД.

Извиняваме се за създаденото неудобство и Ви очакваме отново на 02.01.2020 г./ Четвъртък/.

 

Телефони за връзка с нас при необходимост:

От 17:00 до 08:00 ч.на тел.084/66-24-74, 0879/606-210 и 0879/606-217

„Топлофикация – Разград“ АД уведомява своите клиенти, че поради техническа профилактика на системата за обработка на плащанията, на 23.12.2019 г./ Понеделник/ касата на дружеството ще работи до 14:00 ч.

Можете да направите плащане към нас на каси на „Изипей“ АД.

Извиняваме се за създаденото неудобство и Ви очакваме отново на 27.12.2019 г./ Петък/.

 

Телефони за връзка с нас при необходимост:

От 17:00 до 08:00 ч.на тел.084/66-24-74, 0879/606-210 и 0879/606-217

„Топлофикация-Разград“ АД уведомява своите клиенти, че на 27 ноември 2019 г. поради авария ще бъде спряно отоплението за сградите намиращи се  в карето между: бул.“В. Левски“, бул.“Княз Борис“, ул.“Ив. Вазов“ и бул.“Дунав“

За отстраняване на аварията е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на нормалното топлоподаване в срок до 28 ноември 2019 г.
„Топлофикация-Разград“АД се извинява на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

За контакти:

084/662-475 от 08:00 до 17:00 ч. /клиентски център/

0879-606- 210 – от 17:00 до 08:00 ч. /аварийна служба/

Метеорологичните прогнози сочат, че на 24 ноември 2019 година ще са изпълнени условията стартиране на отоплителен сезон 2019/2020 година. В тази връзка „Топлофикация – Разград” АД започва от 24.11.2019 г. /неделя/ поетапно пускане на отоплението, като се очаква това технологично да стане до 28 ноември.

В тази връзка призоваваме всички клиенти да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да предприемат необходимите мерки, с цел избягване на евентуални течове и недопускане на имуществени вреди.

Запълване на вътрешните отоплителни инсталации се извършва само от упълномощените лица в сградите, включително и в извънработно време или почивни дни. Единствено в правомощията на топлофикационното дружество е пускането и спирането на отоплението в абонатните станции.

Във връзка с нормативните изисквания на НАРЕДБА № 16-334/16.04.2007г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ етажната собственост е задължена да избере упълномощено лице, което да бъде обучено за допълване на сградната инсталация, за действия в аварийни ситуации, както и да му бъде предоставен за съхранение ключ от абонатната станция.
Липсата на упълномощено лице, избрано с Решение на Общо събрание на етажната собственост във всяка абонатна станция, ще доведе до по-късно пускане на отоплителната инсталация в сградата, възпрепятства ни да изпълняваме цялостно задълженията си по нормативната уредба и ни лишава от контакт с Вас.

Ако вътрешната отоплителна инсталация не е готова за работа, или има неприключили ремонтни дейности по нея, моля, клиентите да сигнализират упълномощените за сградата лица или на посочените по-долу телефони в Центъра за работа с клиенти на ул.“Трапезица“ № 8. Отоплението в такива сгради ще бъде пуснато след приключване на ремонтите.

От 8:00ч. до 17:00ч. на тел. 084/66-24-75
От 17:00ч. до 08.00ч. на тел. 084/66-24-74.

Необходимо е клиентите още сега да отворят на максимална степен термостатните вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Уважаеми клиенти,

„Топлофикация – Разград“ АД има пълна готовност за стартиране на отоплителен сезон 2019/2020 г.

Поради метеорологична прогноза за следващите 10 дни, към момента не е налице основание за започване на отоплителен сезон – три поредни дни със средноденонощна температура под 12°C, както и трайно застудяване.

Дружеството има готовност да пусне отоплението преди официалното начало на сезона за клиенти, които желаят. За целта е необходимо да се представи в Центъра за работа с клиенти протокол от решение но Общото събрание на етажната собственост взето с мнозинство от 67 на сто на всички собственици или титуляри на вещно право на собственост, като се посочи датата от която да бъде пуснато отоплението.

Напомняме на своите клиенти, че при стартиране на сезон е необходимо отворят на максимална степен термостатните вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Телефоните са контакти с нас са:

При аварии или спиране на отоплението по топлопреносната мрежа и абонатни станции:

– в работно време от 08:00 до 16:00 – 084/66-24-75

– в извънработно време – 0879606210 или 0879606217

За проверка на сметка:

- в работно време – 084/66-24-75