Електронни услуги
Новини

Допълнителен график за годишно отчитане на индивидуални разпределители

Във връзка с годишното отчитане на разпределителите от топлинния счетоводител „Бруната“ ООД, “Топлофикация – Разград” АД уведомява своите клиенти, че допълнително ще предостави информация за невключените адреси в предоставения към момента график за годишно отчитане.