Нов отоплителен сезон
Новини

До всички клиенти на услугата битова гореща вода

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2021 г. цената за предоставяне на услугата битова гореща вода за неотоплителен сезон на 2021 г. е преференциална – в размер на 6 лв./куб.м. без ДДС.