Електронни услуги
Соц. политика
  • Коледни подаръци за деца на служители до 10 годишна възраст.

  • Един от методите за привличане на нови кадри са различните програми в Бюрото по труда, гр. Разград, финансирани от Европейският социален фонд.

  • „Топлофикация – Разград“ АД има сключен договор с „Фи Хелт Застраховане“ АД.

  • „Ден на доброволчеството” – един ден в годината работното време на служителите в Дружеството преминава в полза на Обществото.