Електронни услуги
Новини

Информация във връзка с такса „сградна инсталация“.

Уважаеми клиенти, в посочения линк може да се запознаете със становището на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) във връзка с такса „сградна инсталация“:

http://www.mi.government.bg/