Нова цена за битова гореща вода
Новини

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за декември 2022

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. декември 2021 г. и м. декември 2022 г.