Електронни услуги
Новини

Информация за доставената топлинна енергия за октомври 2022

Вижте информация за доставената топлинна енергия към клиентите на
„Топлофикация – Разград“ АД за м. октомври 2021 г. и м. октомври 2022 г.

Съобщение КЕВР (кликнете тук).