Електронни услуги
Новини

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. ноември 2021 г. и м. ноември 2020 г.

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. ноември 2021 г. и м. ноември 2020 г.

Месец    Година      Доставена
топлинна енергия    
/MWh      
Изменение на доставена топлинна
енергия за сезон 2021/2022 г. спрямо предходен    
отоплителен сезон 2020/2021 г. /MWh/      
Средна
температура
на въздуха ⁰C      
Утвърдена от КЕВР
цена на топлинна енергия
за 1MWh/лв. с ДДС/      
ноември    2020331714%5.8102.88
ноември    202128528.3121,152

 

Предвид разликата на средната температура на въздуха през м. ноември 2021 г. (8.3⁰C) и м. ноември 2020 г. (5.8⁰C), доставената топлинна енергия за м. ноември 2021 г. е в размер на 2852 MWh, което е с 14% повече от доставената през м. ноември 2020 г. 3317 MWh.

Всеки потребител може да намери подробна информация за общата доставена топлинна енергия до неговата абонатната станция, дните с отопление, среднодневното количество топлинна енергия, корекционния коефициент, общата топлоенергия за отопление на имота, както и топлинната енергия и брой дни с отопление за предходния период на гърба на месечната фактура.