Електронни услуги
Новини

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. април 2021 г. и м. април 2022 г.

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. април 2021 г. и м. април 2022 г.

МесецГодинаДоставена топлинна енергия /MWh/Изменение на доставена топлинна енергия за сезон 2021/2022 г. спрямо предходен отоплителен сезон 2020/2021 г. /MWh/Средна температура на въздуха ⁰CУтвърдена от КЕВР цена, по която се заплаща топлинна енергия за 1MWh
/лв. с ДДС/
април2021273228.119.0102.88
април2022196410.7121.15

Предвид разликата на средната температура на въздуха през м. април 2021 г. (9.0 ⁰C) и м. април 2022 г. (10.7 ⁰C), доставената топлинна енергия за м. април 2022 г. е 1964 MWh, което е с 28,11 % по-малко от доставената през м. април 2021 г.

 

Всеки потребител може да намери подробна информация за общата доставена топлинна енергия до неговата абонатната станция, дните с отопление, среднодневното количество топлинна енергия, корекционния коефициент, общата топлоенергия за отопление на имота, както и топлинната енергия и брой дни с отопление за предходния период на гърба на месечната фактура.

 

Табличен вид на начислените суми за топлинна енергия за м. април 2021 г. и м. април 2022 г.

МесецГодинаБрой фактури за доставена топлинна енергия с включени такси на топлинен счетоводител
под 50 лв.от 50.01 лв. до 100 лв.от 100.01 лв. до 150 лв.от 150.01 лв. до 200 лв.над 200.01 лв.Общо
/с ДДС//с ДДС//с ДДС//с ДДС//с ДДС/
април202197411188734273413 733
април2022150112846302361413 792

 

КАК ДА ПЕСТИМ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ?

ПРИ ПРОВЕТРЯВАНЕ

Когато проветрявате Вашето жилище, отваряйте прозорците за около 5 минути. През това време поставете вентилите на радиаторите на позиция „0”.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ ОТ ОТОПЛЯВАНИЯ ИМОТ

Когато се налага по-дълго време да отсъствате от жилището, не затваряйте вентила докрай. Оставете го на делението звездичка (*). Така в помещението ще се поддържа минимална температура, без да се стигне до замръзване.

ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ РАДИАТОРИ ДА ПОЛЗВАМЕ

Не отоплявайте цялото жилище само с един радиатор. В този случай радиаторът ще работи максимално, разпределителят ще отчете голям брой деления и сметката за отопление ще бъде много по-голяма, отколкото при използване на всички радиатори на икономичен режим.

 

ПОДХОДЯЩА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ

Не поддържайте една и съща температура във всички помещения. Понижавайте температурата в неизползваните стаи. По-ниските температури в помещенията през нощта и през деня, когато сте на работа също водят до пестене на енергия, без това да се отрази на Вашия комфорт.

 

ПРЕГРАДИ ПРЕД РАДИАТОРИТЕ

Обърнете особено внимание на решетките, мебелите и завесите пред радиаторите – преградите пред отоплителните тела водят до загуба на част от топлината. Това намалява ефективността на радиатора и увеличава потреблението на топлинна енергия.

 

ДОГРАМА И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Недобре уплътнените прозорци и врати, както и лошата топлоизолация на жилището са фактор за увеличено потребление на топлинна енергия.

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕРАЗХОД НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

За да избегнете преразход на топлинна енергия от радиаторите, никога не оставяйте радиаторните вентили на максимална позиция. В това положение вентилът не се затваря автоматично и разпределителят отчита голям разход на енергия. Това ще увеличи сметката Ви.