Нова цена за битова гореща вода
Новини

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за ноември 2022

 

Вижте тук (от КЕВР) информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. ноември 2021 г. и м. ноември 2022 г.