Електронни услуги
Новини

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ за януари

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. януари 2022 г. и м. януари 2023 г.