Електронни услуги
Новини

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. октомври 2021 г.

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. октомври 2021 г.

Месец    Година      Доставена
топлинна енергия    
/MWh      
Средна
температура
на въздуха ⁰C      
Утвърдена от КЕВР
цена на топлинна енергия
за 1MWh/лв. с ДДС/      
октомври    20216159.8121,152

 

Предвид по-ниската средна дневна температура на въздуха за м. октомври 2021 г., спрямо предходни години (14.7⁰C за 2020 г. и 14.5⁰C за 2019 г.) доставената топлинна енергия е в размер на 615 MWh.

Всеки потребител може да намери подробна информация за общата доставена топлинна енергия до неговата абонатната станция, дните с отопление, среднодневното количество топлинна енергия, корекционния коефициент, общата топлоенергия за отопление на имота, както и топлинната енергия и брой дни с отопление за предходния период на гърба на месечната фактура.