Инженер – Еколог Ref. № 04/IETR

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция:

Инженер- Еколог

Ref. № 04/IETR

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Отговаря за подпомагане процеса на формиране на екологичната политика на дружеството.
 • Следи и отговаря за спазване на законодателството в областта на екологията.
 • Анализира химичните анализи по целия технологичен процес.
 • Отговаря за реализацията на екологичните проекти и изготвя екологични оценки и анализи.
 • Участва в изготвянето на документацията за ОВОС, оценка на съвместимостта със защитени зони.
 • Взема дейно участие и предлага предприемането на дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност на Дружеството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 

 • Висше образование – специалност Инженерна екология, Екология и опазване на околната среда, Химия, Топлоенергетика, Топлотехника или подобна.
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
 • Много добро владеене на MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Умения за организиране, прецизност, отговорност и умения за работа в екип.


Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички кандидати.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.