Електронни услуги
Информационен център

Клиентите на „Топлофикация – Разград” АД могат да получат информация по интересуващи ги въпроси на телефони:

084/ 66 24 75

както и на място в „Центъра за работа с клиенти” – гр.Разград, ул.Трапезица 8
всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа

Заявлениe за промяна на партида и електронна фактура може да подавате на e-mail:toplo_rz@overgas.bg

Аварийно-диспечерската служба
Аварийно-диспечерската служба има задача да поддържа непрекъсната денонощна готовност за отстраняване на аварии и повреди в топлофикационната система. При сигнал за конкретна повреда в мрежата или в абонатната станция да локализира, изолира и обезопаси повредения участък.