Нова цена за битова гореща вода
Фирми за дялово разпределение

За конкретни въпроси относно отчитането и разпределението на топлинна енергия клиентите могат да се обръщат директно към фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва съответната сграда. На територията на гр. Разград топлинното счетоводство на абонатите се обслужва от фирма:

Бруната България ООД
Офис Русе
Русе 7000
ул. Кирил Старцев 12А
тел. 082 823 125
E-mail: rousse@brunata.bg