Съобщение за профилактика
Цени

На основание чл.36а, ал.1 Закона за енергетиката, “Топлофикация Разград” АД предлага за утвърждаване от Kомисия за енергийно и водно регулиране следните цени:

  • за електрическа енергия – 535,12 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 129,33 лева/МВтч без ДДС.

 
Забележка: Цените са определени при цена на природния газ
за м. февруари 2022 г.

25.02.2022 г.