Нова цена за битова гореща вода
Новини

Нова преференциална цена за битовата гореща вода

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 10.11.2022 г. „Топлофикация – Разград“ АД обявява нова преференциална цена на услугата битова гореща вода през отоплителен сезон 2022/2023 г. в размер на:

  • 17.21 лв. за куб. метър. В цената не е включен ДДС.

Основание за промяна на цената е Решение № Ц-18 oт 01.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране относно увеличение на еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

Ценaта важи за всички потребители в режим на етажна собственост.

За повече информация може да посетите „Център за работа с клиенти“ на ул. „Трапезица“ № 8, гр. Разград или да се обадите на телефон: 084 /662475.