Електронни услуги
Новини

Нова цена за топлинна енергия за „Топлофикация – Разград” АД

На основание Решение № Ц-18 oт 01.07.2022 г., считано от 01 юли 2022 г., Комисията за енергийно и водно регулиране определи следната цена за топлинна енергия за „Топлофикация – Разград” АД за следващ ценови период от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г.:

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:

  • 144,85 лева за мегаватчас.

В цената не е включен ДДС.

С оглед на гореизложеното, „Топлофикация – Разград“ АД обявява нова преференциална цена на услугата битова гореща вода през неотоплителен сезон от 01.07.2022 г. до началото на отоплителен сезон 2022/2023 г. в размер на:

  • 11 лв. за куб. метър.

В цената не е включен ДДС.

Повишаването на цената на топлинната енергия е обосновано от увеличаването на цената на природния газ с повече от 200% спрямо предходния ценови период.

Цените важат за всички битови, стопански и бюджетни клиенти.