Електронни услуги
Новини

Обява за Инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Топлофикация – Разград“ АД уведомява всички засегнати лица, че има следното инвестиционно предложение (ИП):

Вижте обявата тук