Електронни услуги
Новини

Промени в Наредба за топлоснабдяване № 16-334, приета от Министерството на икономиката и енергетиката на 15.11.2013г, в сила от 01.06.2014г.

От 01.06.2014г. влязоха в сила промените в Наредба за топлоснабдяване № 16-334, приета от Министерството на икономиката и енергетиката на 15.11.2013г. В тази връзка ви предоставяме този разяснителен материал, който съдържа най-важните промени произлизащи от нормативния документ, които ще бъдат отразени в сметките ви през отоплителен сезон 2014-2015г.

Изтегли Писмо до потребителите.