Електронни услуги
Новини

Промени в работното време на каса „Топлофикация – Разград“ АД

„Топлофикация – Разград“ АД уведомява своите клиенти, че поради възникнали технически причини касата на Дружеството няма да работи от 12:00 ч. до 13:00 ч. на 02.02.2022 г.

Плащания могат да се извършват на касите на „Изипей“ и по следните банкови сметки:
IBAN BG 30 STSA 93000027625732; BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД;
IBAN BG 77 UBBS 8002 1071016030; BIC UBBSBGSF при ОББ АД;
BAN BG 14 UNCR 7630 1055317017; BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank” ;
/При плащане на задължението, чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота за който се извършва плащане./
Допълнителна информация или справки може да получите на телефон: 084/66 24 75
084/62 68 32 или директно в „Центъра за работа с клиенти” на адрес: ул. Трапезица № 08.