Нов отоплителен сезон
Новини

Стартиране на процедура по приемане на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация-Разград“ЕАД на клиенти в град Разград.

Уважаеми клиенти,
„Топлофикация-Разград”ЕАД стартира процедура по приемане на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от 13.10.2014г.
На телефон 084 66 24 75, email: toplo-rz@overgas.bg и ул.Трапезица 7 – Център за работа с клиенти, ще се приемат вашите предложения за изменение на проекта. Срокът за предоставяне на предложенията е 31.10.2014г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ ОТ “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” ЕАД НА КЛИЕНТИ В ГРАД РАЗГРАД