Електронни услуги
Новини

Стартира процедура по приемане на Общи условия на договорите между „Топлофикация-Разград” ЕАД И Търговец, по смисъла на закона за енергетика за извършване на дялово разпределение между потребителите в сграда – етажна собственост в гр. Разград.

Уважаеми клиенти,
„Топлофикация-Разград”ЕАД стартира процедура по приемане на Общи условия на договорите между „Топлофикация-Разград” ЕАД И Търговец, по смисъла на закона за енергетика за извършване на дялово разпределение от 16.10.2014г.

На телефон 084 66 24 75
email: toplo-rz@overgas.bg и
ул.Трапезица 7 – Център за работа с клиенти,

ще се приемат вашите предложения за изменение на проекта.Срокът за предоставяне на предложенията е 31.10.2014г.

Общи условия и приложения.