Електронни услуги
Новини

Съобщение за нови цени на ел. и топлинна енергия

На основание решение № Ц-18/01.07.2022 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране “Топлофикация Разград” АД обявява следните цени, считано от 01.07.2022 г.:

  • за електрическа енергия – 636,37 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 144,85 лева/МВтч без ДДС.