Електронни услуги
Новини

Съобщение

Уважаеми клиенти на услугата битова гореща вода,

Уведомяваме Ви за невъзможността следващите месеци да продължим да предоставяме досегашните отстъпки за ползваната битова гореща вода. Ето защо, след края на отоплителния сезон Дружеството ще възстанови начина на начисляване на разхода на база енергия, както е по наредба и по цена определена от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответния период.

От „Топлофикация – Разград“ АД