Нов отоплителен сезон
Новини

Съобщение

За информация на всички наши потребители, излязоха всички изравнителни фактури за отоплителен сезон 2016/2017 г.
Напомняме на всички клиенти, че следва да заплатят дължимите суми към „Топлофикация – Разград“ ЕАД.
При наличие на неплатени сметки, дружеството ще присътъпи към събиране на сумите по съдебен ред.