Електронни услуги
Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

„Топлофикация – Разград“ АД има пълна готовност за стартиране на отоплителен сезон 2019/2020 г.

Поради метеорологична прогноза за следващите 10 дни, към момента не е налице основание за започване на отоплителен сезон – три поредни дни със средноденонощна температура под 12°C, както и трайно застудяване.

Дружеството има готовност да пусне отоплението преди официалното начало на сезона за клиенти, които желаят. За целта е необходимо да се представи в Центъра за работа с клиенти протокол от решение но Общото събрание на етажната собственост взето с мнозинство от 67 на сто на всички собственици или титуляри на вещно право на собственост, като се посочи датата от която да бъде пуснато отоплението.

Напомняме на своите клиенти, че при стартиране на сезон е необходимо отворят на максимална степен термостатните вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Телефоните са контакти с нас са:

При аварии или спиране на отоплението по топлопреносната мрежа и абонатни станции:

– в работно време от 08:00 до 16:00 – 084/66-24-75

– в извънработно време – 0879606210 или 0879606217

За проверка на сметка:

– в работно време – 084/66-24-75