Електронни услуги
Новини

„Топлофикация – Разград“ АД е в готовност за старт на отоплителния сезон

„Топлофикация – Разград” АД уведомява своите клиенти, че има пълна готовност да стартира новия отоплителен сезон.

Според нормативната уредба общото включване на отоплението може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от  +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи промените на времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания.

Отоплението може да бъде пуснато и преди  настъпването на трайно застудяване при желание от страна на всички клиенти в етажната собственост. За целта е необходимо да се подаде заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост в Център за работа с клиенти.

Училищата и здравните заведения също могат да поискат предварително включване на отоплението, като техен представител заяви това писмено.

Преди пускането на отоплението е важно всички клиенти на дружеството да приключат ремонтните дейности по вътрешните инсталации и да запълнят източените такива. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена. Упълномощените лица на абонатните станции имат задължението да запълват вътрешната отоплителна инсталация, но не и да пускат отоплението.

“Топлофикация – Разград” АД напомня на всички клиенти да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да бъдат проверени и уредите за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако има проблем, абонатите трябва да се свържат с топлинния счетоводител фирма „Бруната“ ООД.

Телефони за контакти при аварии или спиране на отоплението по топлопреносната мрежа и абонатни станции:

– в работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.– 084/66-24-75
– в извънработно време: 0879606210 или 0879606217