Електронни услуги
Новини

„Топлофикация – Разград“ АД стартира отоплителен сезон 2022/2023 г. и започва поетапно пускане на отоплението от 10.11.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Поради понижаване на температурите и настъпване на обстоятелствата съгласно чл. 3, ал. 2  Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването, а именно средна денонощна температура на външния въздух в три последователни дни от + 12 °С и дългосрочна прогноза за застудяване през следващите 7 – 10 дни, „Топлофикация – Разград“ АД обявява начало на отоплителен сезон 2022/2023 г. считано от 10.11.2022 г. /четвъртък/.

Включване на отоплението ще се извърши поетапно в следната последователност:

  • детски градини, ясли, и учебни заведения;
  • здравни заведения;
  • жилищни сгради;
  • стопански потребители.

Във връзка с това, е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата, да бъдат приведени в готовност за работа.

Ако вътрешната отоплителна инсталация не е готова за работа или има неприключили ремонтни дейности по нея, клиентите трябва да информират упълномощеното за сградата лице. Упълномощеното лице има ангажимента да сигнализира това на посочения по-долу телефон в Центъра за работа с клиенти. В случаите, в които сградата няма избрано упълномощено лице, домоуправителя трябва да информира топлофикационното дружество за наличие на проблем.

Отоплението в такива сгради ще бъде пуснато след приключване на ремонтите.

За всички допълнително възникнали въпроси и уточнения сме на разположение всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в Центъра за работа с клиенти на ул. „Трапезица“ № 8 или на телефон: 084/66-24-75.