Електронни услуги
Новини

„Топлофикация – Разград“ извърши корекции на ДДС ставката на издадените изравнителни фактури

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че „Топлофикация – Разград“ АД извърши корекция на ДДС ставката на издадените изравнителни фактури на клиенти според предоставените от Министерството на финансите указания във връзка с промени в Закона за данък добавена стойност (ДДС).

Корекциите се отнасят само за дължими фактури, чиито данъчни събития по доставката (датата, на която плащането е станало дължимо) са възникнали на и след 09.07.2022 г. За тези фактури приложената ставка на данъка е намалената ставка от 9 %. За всички други фактури за прогнозно начислена енергия издадени преди 9.07.2022 г. е приложена ставка от 20 %.

* Разликата в сумата след направена корекция на изравнителна фактура ще бъде приспадната от следваща дължима фактура за топлинна енергия или възстановена на касата на дружеството на адрес: ул. „Трапезица“ № 8.

За повече информация може да посетите „Център за работа с клиенти“ на ул. „Трапезица“ № 8, гр. Разград или да се обадите на телефон: 084 /662475.