Нова цена за топлинна енергия
Новини
03-08-2022 прочети

Във връзка със неколкократните аварии през изминалия отоплителен сезон 2021/2022 г. по топлопреносната мрежа в участъка на бул. „Бели Лом“ № 56 62 и бул. „Бели Лом“ № 62 с цел предотвратяването им за в бъдеще, се налага подмяна на трасето в този участък. С тази цел, бихме искали да Ви информираме, че считано от 29.08.2022 г.  /понеделник/ до не по-късно от 08.09.2022 г. /четвъртък/, включително, ще бъде преустановено подаването на битова гореща вода до сградите, намиращи се на бул. „Бели Лом“ № 56 бул. „Бели Лом“ № 62.

„Топлофикация – Разград“ АД предварително поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и благодари за тяхното разбиране!

На основание Решение № Ц-18 oт 01.07.2022 г., считано от 01 юли 2022 г., Комисията за енергийно и водно регулиране определи следната цена за топлинна енергия за „Топлофикация – Разград” АД за следващ ценови период от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г.:

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:

  • 144,85 лева за мегаватчас.

В цената не е включен ДДС.

С оглед на гореизложеното, „Топлофикация – Разград“ АД обявява нова преференциална цена на услугата битова гореща вода през неотоплителен сезон от 01.07.2022 г. до началото на отоплителен сезон 2022/2023 г. в размер на:

  • 11 лв. за куб. метър.

В цената не е включен ДДС.

Повишаването на цената на топлинната енергия е обосновано от увеличаването на цената на природния газ с повече от 200% спрямо предходния ценови период.

Цените важат за всички битови, стопански и бюджетни клиенти.

На основание решение № Ц-18/01.07.2022 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране “Топлофикация Разград” АД обявява следните цени, считано от 01.07.2022 г.:

  • за електрическа енергия – 636,37 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 144,85 лева/МВтч без ДДС.