Електронни услуги
Новини
14-03-2023 прочети

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че „Топлофикация – Разград“ АД предоставя възможност за подаване на документи освен на място, в „Център за работа с клиенти“ и по електронен път.

Приемането на документите е съобразено с условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Документите (по образец) следва да се изтеглят от интернет страницата на „Топлофикация – Разград“ АД и да се изпратят на имейл адрес: toplo_rz@overgas.bg.

Документите и приложенията към тях, подадени по електронен път, трябва да имат следните характеристики:

  • Да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar, *.pdf);
  • Да са написани на кирилица и да съдържат некриптиран (прав) текст;
  • Да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
  • Да не съдържат препратки към други електронни адреси;
  • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч);
  • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.

Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления. Същият носи наказателна отговорност по чл. 314 от Наказателния кодекс за подаване на неверни обстоятелства.

На основание чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, „Топлофикация – Разград” АД предлага за утвърждаване от Kомисия за енергийно и водно регулиране следните цени:

  • за електрическа енергия – 409,12 лева/МВтч без ДДС;
  • за топлинна енергия – 161,01 лева/МВтч без ДДС.

 

Забележка: Цените са определени при цена на природния газ

за м. февруари 2023 г.

 

27.02.2023 г.

 

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. януари 2022 г. и м. януари 2023 г.

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. декември 2021 г. и м. декември 2022 г.

 

Вижте тук (от КЕВР) информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. ноември 2021 г. и м. ноември 2022 г.