Електронни услуги
Новини
14-03-2023 прочети

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че „Топлофикация – Разград“ АД предоставя възможност за подаване на документи освен на място, в „Център за работа с клиенти“ и по електронен път.

Приемането на документите е съобразено с условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Документите (по образец) следва да се изтеглят от интернет страницата на „Топлофикация – Разград“ АД и да се изпратят на имейл адрес: toplo_rz@overgas.bg.

Документите и приложенията към тях, подадени по електронен път, трябва да имат следните характеристики:

  • Да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar, *.pdf);
  • Да са написани на кирилица и да съдържат некриптиран (прав) текст;
  • Да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
  • Да не съдържат препратки към други електронни адреси;
  • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч);
  • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.

Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления. Същият носи наказателна отговорност по чл. 314 от Наказателния кодекс за подаване на неверни обстоятелства.

От 01.06.2014г. влязоха в сила промените в Наредба за топлоснабдяване № 16-334, приета от Министерството на икономиката и енергетиката на 15.11.2013г. В тази връзка ви предоставяме този разяснителен материал, който съдържа най-важните промени произлизащи от нормативния документ, които ще бъдат отразени в сметките ви през отоплителен сезон 2014-2015г.

Изтегли Писмо до потребителите.

„Топлофикация-Разград“ЕАД уведомява своите клиенти, че поради извършване на профилактика на съоръженията от „Енерго-Про“АД е прекъснато електрозахранването в „Центъра за работа с клиенти“ на дружеството.

Топлофикация-Разград уведомява своите клиенти, че днес на 03.07.2014г. се отчитат топломерите за разпределяне на енергията за битова гореща вода за месец юни 2014г.

Топлофикация-Разград уведомява своите клиенти, че е възстановено подаването на Битова гореща вода към всички потребители.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – РАЗГРАД” ЕАД уведомява своите абонати, че поради извършване на ремонтни и профилактични дейности ще бъде преустановено подаването на битова гореща вода към всички потребители за периода 26.05.2014г. до не по-късно от 26.06.2014г.

„Топлофикация-Разград“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти, за създадените неудобства през този период и благодари за тяхното разбиране.