Електронни услуги
Полезни връзки

https://www.me.government.bg/bg Министерство на енергетиката

http://www.dker.bg/ – Комисия за енергийно и водно регулиране

http://www.moew.government.bg/ – Министерство на околната среда и водите

http://eea.government.bg/ – Изпълнителна агенция по околна среда

http://www.seea.government.bg/index.php?lang=bg – Агенция за устойчиво енергийно развитие

http://www.overgas.bg/ – Овергаз Холдинг

http://www.meteo.bg/ – Национален институт по метеорология и хидрология