Нова цена за битова гореща вода
Новини

Променено работно време на 30.12. 2022

Уважаеми клиенти,

 Бихме искали да Ви уведомим, че поради извършване на годишна инвентаризация,  касата на дружеството ще е с променено работно време на 30.12.2022 г. /петък/, като ще работи от 08:00 ч. до 14:00 ч.

Информираме Ви, че плащания могат да се извършват на касите на „Изипей“, както на територията на град Разград, така и във всички останали населени места в страната.

Освен това, плащания могат да се извършват и по следните банкови сметки:

IBAN BG 30 STSA 93000027625732; BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД;

IBAN BG 77 UBBS 8002 1071016030; BIC UBBSBGSF при ОББ АД;

BAN BG 14 UNCR 7630 1055317017; BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank” ;

/При плащане на задължението, чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота за който се извършва плащане./

Tоплофикация – Разград“ АД пожелава на своите клиенти здрава и успешна нова година!