Електронни услуги
Новини

Съобщение

Уважаеми клиенти на „Топлофикация – Разград“ АД,

Уведомяваме Ви, фактурите за м. 11.2020 г. могат да бъдат заплатени на каси на Топлофикация Разград, като предвид епидемичната обстановка, с цел недопускане на струпване на хора на каси на „Топлофикация – Разград“ АД, приканваме своите клиенти да заплатят задълженията си към Дружеството на каси на „Изипей“ АД или по банков път на една от следните банкови сметки :

IBAN BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF
при „Банка ДСК” ЕАД ;

IBAN BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF
при „Обединена Българска Банка“ АД ;

IBAN BG 88 CECB 9790 1020 7910 00, BIC CECBBGSF
при „Централна Кооперативна Банка” АД ;

IBAN BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF
при „UniCredit Bulbank” ;

IBAN BG 82 PRCB 9230 1031 7135 19, BIC PRCBBGSF
при „Прокредит Банк” АД .

Банковата сметка към „Прокредит Банк“ АД ще бъде активна до 01.01.2021 г.

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

Благодарим Ви за разбирането.