„Топлофикация – Разград“ АД предоставя и електронни услуги

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че „Топлофикация – Разград“ АД предоставя възможност за подаване на документи освен на място, в „Център за работа с клиенти“ и по електронен път.

Приемането на документите е съобразено с условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Документите (по образец) следва да се изтеглят от интернет страницата на „Топлофикация – Разград“ АД и да се изпратят на имейл адрес: toplo_rz@overgas.bg.

Документите и приложенията към тях, подадени по електронен път, трябва да имат следните характеристики:

  • Да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar, *.pdf);
  • Да са написани на кирилица и да съдържат некриптиран (прав) текст;
  • Да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
  • Да не съдържат препратки към други електронни адреси;
  • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч);
  • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.

Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления. Същият носи наказателна отговорност по чл. 314 от Наказателния кодекс за подаване на неверни обстоятелства.